Informació sobre la pàgina

L'informació bàsica sobre aquesta pàgina web es que és una pràctica de la Salle. .

Here's how you can make bold and italic text.

Here's how you can add an image:

Here's how to make a list:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!