Fes-te soci del club de patinatge!

Informacio personal
Nom
Cognom
Sexe Home
Dona
Edat
Que esta fent?
Per què t'interessaria ser soci? Perquè m'agrada el patinatge.
Perquè el practico.
Perquè algun familiar el practica.
Quines d'aquestes son les teves aficions? Mirar la TV Mirar el patinatge Pracitcar patinatge Cap d'aquestes
En que milloraries el formulari