Formularis dins taules

Informacio personal
Nom
Cognom
Sexe Home
Dona
Edat
Que esta fent?
Quins estudis tens? ESO:
BATX:
CFGM:
Quines d'aquestes son les teves aficions? Mirar la TV Jugar al futbol Jugar a basquet Cap d'aquestes
En que milloraries el formulari
‚Äč